Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 04 2018

imaginemeandyou
A wie pan co jest najlepszego w złamanym sercu? (...) Tak naprawdę można je złamać tylko raz. Reszta to ledwie zadrapania
— Carlos Ruiz Zafón
Reposted fromcorvax corvax viawezsplyn wezsplyn
imaginemeandyou
4930 ef3e 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
imaginemeandyou
4954 8d98 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
imaginemeandyou
4959 ce3a 500
Reposted fromcalifornia-love california-love

January 03 2018

imaginemeandyou
2638 2f4b 500
Reposted fromtishka tishka viaPecon Pecon
imaginemeandyou
imaginemeandyou
5023 ee09
Reposted fromframbuesa frambuesa viawszystkodupa wszystkodupa
imaginemeandyou
Życzę Ci, abyś mógł trzymać dzisiaj za rękę osobę, z którą pragniesz być. Osobę na widok, której dostajesz dreszczy. Osobę, na głos której Twoje serce zmienia rytm. Osobę, o której śnisz. Nie idź na kompromis z własnym sercem. To się nie sprawdzi.
— N. Belcik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
imaginemeandyou
Życzę Ci, abyś przez 365 dni przekonywała się, że prawdziwa miłość naprawdę istnieje. Życzę Ci odwagi w dokonywaniu wyborów, czasem zboczenia z wytyczonej ścieżki na rzecz nieznanej, ale wymarzonej drogi. Życzę Ci wytrwałości w realizacji celów, niepokorności w dążeniu do szczęścia oraz sukcesów. Sukcesów, które często są niewidoczne dla oka i tylko kobieta potrafi je zauważyć. Wstawaj z kolan, nawet gdy nie zauważysz żadnej pomocnej dłoni. Krzycz, gdy wszyscy będą obojętni. Walcz o siebie. Ten czas się nie powtórzy.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viawszystkodupa wszystkodupa
imaginemeandyou
Była silna,waleczna,odważna, niepokorna. Często uparta, nierzadko nieustępliwa. Zdecydowana indywidualista. Z zamiłowania pragmatyczka. Była. A później zjawił się On i już nic nie było tak jak dawniej...
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viawszystkodupa wszystkodupa
imaginemeandyou
Muzyka potrafi przywołać żywe
wspomnienia, czasami tak wyraźnie, że aż serce boli.
— Haruki Murakami – Mężczyźni bez kobiet
imaginemeandyou
1473 4e7d 500

December 27 2017

imaginemeandyou
imaginemeandyou
1228 33ae 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
imaginemeandyou
imaginemeandyou
Gdybym miał kiedyś napisać książkę o miłości, składałaby się ona z jednego zdania, którego sens miażdży mnie od środka: nigdy nie wiesz, który pocałunek będzie tym ostatnim.
— idź sobie
6170 7672 500
imaginemeandyou
Życzę Ci, abyś mógł trzymać dzisiaj za rękę osobę, z którą pragniesz być. Osobę na widok, której dostajesz dreszczy. Osobę, na głos której Twoje serce zmienia rytm. Osobę, o której śnisz. Nie idź na kompromis z własnym sercem. To się nie sprawdzi.
— N. Belcik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
imaginemeandyou
5534 e833
Reposted fromsaltwater saltwater viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl