Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2019

imaginemeandyou
9569 dc95 500
Reposted fromnazarena nazarena viawszystkodupa wszystkodupa
imaginemeandyou
A wieczorem podziękuj za to czego dziś nie straciłeś, wówczas dowiesz się jak wiele masz.
— Autor nieznany
Reposted fromtimetolove timetolove viawbrewzasadom wbrewzasadom

June 19 2018

imaginemeandyou
4233 3e15 500
Reposted fromteijakool teijakool viawszystkodupa wszystkodupa
imaginemeandyou
1598 33dc
Reposted fromBananaRama BananaRama viawszystkodupa wszystkodupa
imaginemeandyou
imaginemeandyou

February 11 2018

imaginemeandyou
imaginemeandyou
Zrób sobie przysługę i naucz się odchodzić. Gdy łącząca Cię z kimś więź słabnie, naucz się, jak odpuszczać. Kiedy jakaś osoba zaczyna Cię źle traktować, naucz się po prostu iść dalej... Do czegoś i kogoś znacznie lepszego. Nie marnuj swojej energii, próbując wymusić coś, co nigdy się nie zdarzy. Ponieważ prawdą jest, że na każdą osobę, która Cię nie docenia, przypada jeszcze więcej ludzi, którzy tylko czekają, by Cię pokochać, tylko lepiej.
— Reyna Biddy
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
imaginemeandyou
3999 d838 500
Reposted fromcalifornia-love california-love

January 30 2018

imaginemeandyou
To, że dziewczyna nie umie gotować, nie znaczy, że jest zła w kuchni, bo na blacie można robić wiele ciekawych rzeczy.
Reposted fromslowemwsedno slowemwsedno
imaginemeandyou
Zrób sobie przysługę i naucz się odchodzić. Gdy łącząca Cię z kimś więź słabnie, naucz się, jak odpuszczać. Kiedy jakaś osoba zaczyna Cię źle traktować, naucz się po prostu iść dalej... Do czegoś i kogoś znacznie lepszego. Nie marnuj swojej energii, próbując wymusić coś, co nigdy się nie zdarzy. Ponieważ prawdą jest, że na każdą osobę, która Cię nie docenia, przypada jeszcze więcej ludzi, którzy tylko czekają, by Cię pokochać, tylko lepiej.
— Reyna Biddy
imaginemeandyou
Kopernik nie miał racji.
Wszechświat 
obraca się wokół ciebie.
— Krystyna Gucewicz

January 04 2018

imaginemeandyou
3024 5c97 500
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viawezsplyn wezsplyn
imaginemeandyou
6512 5bda
imaginemeandyou
imaginemeandyou
5346 bf37
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viawszystkodupa wszystkodupa
imaginemeandyou
Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność. I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku. — Alan Watts
imaginemeandyou
2752 7d7f
Reposted fromTeardrops Teardrops viawszystkodupa wszystkodupa
7526 d258
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl