Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

imaginemeandyou

Mam chandrę, malutkiego kaca i strasznie, strasznie chce mi się z tobą pogadać (...) Całuję cię, gdzie sobie życzysz, jeśli w ogóle sobie życzysz (...) A jeżeli sobie nie życzysz, to nie całuję cię w ogóle nigdzie i jest mi jeszcze smutniej niż było dotąd.
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromlimni limni viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
imaginemeandyou
(...) Kochamy nieobecność pewnych cech. Kochamy kogoś po prostu dlatego, że jest kimś innym niż ktoś przedtem.
— Żulczyk
1630 a1d0 500

May 21 2017

The most effective way to do it, is to do it.
Anonymous
(via wordsnquotes)
imaginemeandyou
0230 dca2
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
imaginemeandyou
3092 4ad6 500
Reposted fromjdeg jdeg viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
imaginemeandyou
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
imaginemeandyou
imaginemeandyou
imaginemeandyou
3974 5190 500
Rozbieżność
imaginemeandyou
-On nie jest łajdakiem, babciu
-Gorzej wnusiu, jakby był skurwysynem to pół biedy, ale on jest po prostu głupi i słaby.
— żulczykowe love.
imaginemeandyou
1100 ca68 500
Zadura
imaginemeandyou
7319 78e4
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant

May 19 2017

imaginemeandyou
0175 7c90 500
Reposted fromyannim yannim viawszystkodupa wszystkodupa
imaginemeandyou

May 15 2017

imaginemeandyou
2659 fe2a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
imaginemeandyou
4730 6d64 500
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viawszystkodupa wszystkodupa
imaginemeandyou
3208 f811
imaginemeandyou
Każdemu z nas zdarzyło się, że dręczony strasznymi przypuszczeniami postawił pytanie, a potem zasłaniał sobie uszy, żeby nie słyszeć odpowiedzi.
— Victor Hugo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawszystkodupa wszystkodupa
6957 5a1e
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl