Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2017

imaginemeandyou
To teraźniejszość. Ciesz się nią, póki trwa.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom
imaginemeandyou
Kiedy zapada noc mam jasność, że będę śnił o tym przez co nie mogę zasnąć
— Quebonafide "Vanilla Sky"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaretaliate retaliate
6048 31a6 500
Reposted fromkaneki-kun kaneki-kun vianasze nasze

July 11 2017

imaginemeandyou
8835 f1d8
imaginemeandyou
7471 bb05
Reposted fromcalifornia-love california-love
imaginemeandyou
0464 8639
Reposted fromtfu tfu viaretaliate retaliate
imaginemeandyou
Nawet gdybyś dał człowiekowi wszystkie wspaniałości świata, nic mu nie pomoże jeśli nie ma przyjaciela, któremu mógłby o tym powiedzieć.
— Johann Wolfgang Goethe
Reposted fromapatyczna apatyczna viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
imaginemeandyou
Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje.
Pomyśl o tym.
— Leisa Rayven
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
imaginemeandyou
Nie zubożyło nic tak świata,
Jak złoto.
— Leopold Staff "Biedaczyno asyski!"
imaginemeandyou
2810 dbea 500

June 19 2017

imaginemeandyou
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
imaginemeandyou
W życiu człowiek musi wiedzieć trzy rzeczy - od czego ucieka, do czego ucieka i po co.
— Adriana Trigiani
imaginemeandyou
8182 0a67
imaginemeandyou
Pozwól, aby ktoś zaczął Cię zdobywać, walczyć o Ciebie. Aby ktoś czuł, że musi zasłużyć na to, by Cię mieć. Żeby pomyślał, że to właśnie Ty jesteś z tej wyższej półki i że musi sprostać wyzwaniu. Coś, co jest trudne do zdobycia, jest dużo bardziej szanowane i cenione niż to, co samo przychodzi bez wysiłku.
— Marcin Szczygielski
imaginemeandyou
Reposted fromgreensky greensky viaPecon Pecon
imaginemeandyou
  Kto powiedział, że noc jest od spania? Nie, nie, proszę państwa, noc jest właśnie od niszczenia sobie życia. Od analiz tego, co było już i tak zanalizowane milion razy. Od wymyślania dialogów, na które i tak nigdy się nie odważymy. Noc jest od tworzenia wielkich planów, których i tak nie będziemy pamiętać rano.
— Eric Emmanuel Schmitt
Reposted fromIriss Iriss viaperfectlyimperfect perfectlyimperfect
imaginemeandyou
imaginemeandyou
5406 ad84 500
Reposted fromAnalnyKarambol AnalnyKarambol viaPecon Pecon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl